Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Sekretar Gjyqesor 25 Tetor 2023 25.10.2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Sekretar Gjyqesor 25 Tetor 2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 18.01.2023 25.01.2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 18.01.2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 12.01.2023 25.01.2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 12.01.2023
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 15.12.2022 10.01.2023
PROCESVERBAL PËRMBLEDHËS Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 15.12.2022
Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe 30.12.2022
Urdhri “Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe” me Nr. 667 Prot., datë 23.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 19.12.2022 28.12.2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 19.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 07.12.2022 28.12.2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 07.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 12.12.2022 28.12.2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 12.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 30.11.2022 28.12.2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 30.11.2022
Shpalljen për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor 2 (dy) Sekretar Gjyqësor 20.12.2022
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesor