Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje 26.09.2023 26.09.2023
Shpallje 26.09.2023 26.09.2023
Shpallje 26.09.2023 26.09.2023
Shpallje 25.09.2023 26.09.2023
Shpallje 25.09.2023 25.09.2023
Shpallje 25.09.2023 25.09.2023
Shpallje 25.09.2023 25.09.2023
Shpallje 20.09.2023 25.09.2023
Shpallje 22.09.2023 22.09.2023
Njoftim me shpallje 13.09.2023 22.09.2023