Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje 14.11.2022 02.12.2022
Shpallje 01.12.2022 02.12.2022
Shpallje 01.12.2022 02.12.2022
Shpallje 22.11.2022 02.12.2022
Shpallje 22.11.2022 02.12.2022
Shpallje 02.12.2022 02.12.2022
Shpallje 30.11.2022 02.12.2022
Shpallje 02.12.2022 02.12.2022
Shpallje 01.12.2022 02.12.2022
Shpallje 01.12.2022 02.12.2022