Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.28.02.2024 E.Cicolli 23.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.28.02.2024 E.Cicolli
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.12.03.2024 E.Roshi 23.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.12.03.2024 E.Roshi
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.19.03.2024 G.Hamiti 23.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.19.03.2024 G.Hamiti
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.21.03.2024 R.Aliu 22.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.21.03.2024 R.Aliu
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.26.02.2024 E.Vrioni. 22.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.26.02.2024 E.Vrioni.
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.27.03.2024 E.Shehaj 22.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.27.03.2024 E.Shehaj
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.22.02.2024 G.Hamiti 21.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.22.02.2024 G.Hamiti
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.26.02.024 E.Shehaj 21.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.26.02.024 E.Shehaj
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.06.03.2024 E.Shehaj 21.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.06.03.2024 E.Shehaj
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt,21.02.2024 G.Hamiti 20.02.2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt,21.02.2024 G.Hamiti