Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje 24.03.2023 24.03.2023
Shpallje 23.03.2023 23.03.2023
Shpallje 23.03.2023 23.03.2023
Shpallje 23.03.2023 23.03.2023
Shpallje 23.03.2023 23.03.2023
Shpallje 21.03.2023 23.03.2023
Shpallje 21.03.2023 23.03.2023
Njoftim me shpallje 10.03.2023 10.03.2023
Njoftim me shpallje 08.03.2023 10.03.2023
Njoftim me shpallje 06.03.2023 10.03.2023