Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje 02.12.2022 09.12.2022
Shpallje 05.12.2022 06.12.2022
Shpallje 02.12.2022 06.12.2022
Shpallje 02.12.2022 06.12.2022
Shpallje 14.11.2022 02.12.2022
Shpallje 01.12.2022 02.12.2022
Shpallje 01.12.2022 02.12.2022
Shpallje 22.11.2022 02.12.2022
Shpallje 22.11.2022 02.12.2022
Shpallje 02.12.2022 02.12.2022