Më poshtë do të gjeni regjistrin e kërkesave dhe të përgjigjeve për Gjykatën Administrative të Apelit

 Regjistri i kërkesave 2015

 Regjistri i kërkesave 2016

Regjistri i kërkesave 2017

Regjistri i kërkesave 2018

Regjistri i kërkesave 2020

Regjistri i kërkesave 2021

Regjistri i kërkesave 2022