Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.06.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.06.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.06.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.06.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.06.12.2023 07.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.06.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.05.12.2023 06.12.2023
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.05.12.2023