Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.19.04.2024 19.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.19.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.19.04.2024 19.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.19.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.18.04.2024 18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.18.04.2024 18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.18.04.2024 18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.18.04.2024 18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.17.04.2024 18.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.17.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.17.04.2024 17.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.17.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.16.04.2024 16.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.16.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.09.04.2024 15.04.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.09.04.2024