Titulli Publikuar më Veprime
Lista e detyrimeve per ekzekutim te vendimeve gjyqesore 07.05.2024
Lista e detyrimeve per ekzekutim te vendimeve gjyqesore
Vendim nr. 43, datë 18.03.2024 i Zëvendëskryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit 18.03.2024
Vendim nr. 43, datë 18.03.2024 i Zëvendëskryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit
Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin kalendarik 2024 dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe 26.12.2023
Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin kalendarik 2024 dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe
Vendimi i delegimit 14.12.2023 14.12.2023
Vendimi i delegimit 14.12.2023
Vendimi per delegimin e kompetencave 01.12.2023
Vendimi per delegimin e kompetencave
Vendim për delegimin e kompetencave për datën 24.11.2023 23.11.2023
Vendim për delegimin e kompetencave për datën 24.11.2023
Vendim për delegimin e kompetencave për periudhën 13.11.2023 - 14.11.2023 13.11.2023
Vendim për delegimin e kompetencave për periudhën 13.11.2023 - 14.11.2023
Mbi pezullimin e procedurave të shortit për datat 27-28 Shkurt 2023 27.02.2023
Mbi pezullimin e procedurave të shortit për datat 27-28 Shkurt 2023
Material për Zyrat e Shërbimit 16.01.2023
Material për Zyrat e Shërbimit
Material për Gjykatën e Apelit 16.01.2023
Material për Gjykatën e Apelit