Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim Vendimarrje e KZGJ P.B.P.P.SH. 04.04.2024
Njoftim Vendimarrje e KZGJ P.B.P.P.SH.
Njoftim per caktim seance gjyqesore P.B.P.P.SH. 03.04.2024
Njoftim per caktim seance gjyqesore P.B.P.P.SH.
Njoftim per short P.B.P.P.SH 28.03.2024
Njoftim per short P.B.P.P.SH
Analiza Vjetore Gjykata Administrative e Apelit Viti 2023 06.03.2024
Analiza Vjetore Gjykata Administrative e Apelit Viti 2023
Njoftim Vendimarrje e KZGJ Emiriana Sako 06.03.2024
Njoftim Vendimarrje e KZGJ Emiriana Sako
Njoftim per caktim seance gjyqesore Emiriana Sako 27.02.2024 28.02.2024
Njoftim per caktim seance gjyqesore Emiriana Sako 27.02.2024
Njoftim per short Emiriana Sako 27.02.2024 27.02.2024
Njoftim per short Emiriana Sako 27.02.2024
Udhezues per median 26.12.2023
VENDIM Nr. 716, Datë 06.12.2023 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT STANDARD TË MARRËDHËNIEVE TË GJYKATAVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
Analiza Vjetore e Gjykatës Administrative të Apelit viti 2022 09.11.2023
Analiza Vjetore e Gjykatës Administrative të Apelit viti 2022
Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Demokratike e Shqiperise 13.09.2023 15.09.2023
Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Demokratike e Shqiperise 13.09.2023