KOMUNIKIMI ME GJYKATËN

 

Adresa : Rruga “Ismail Qemali” 9, Njësia Bashkiake nr.2, Tiranë

Telefon: 04 222 3588

Email: zmp.administrativeapelit@gjykata.gov.al

 

 KORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Email: vilma.yzo@gjykata.gov.al