Titulli Publikuar më Veprime
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 08.03.2023 13.03.2023
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 08.03.2023
Procesverbal përmbledhes Këshillit i Gjykatës datë 24.02.2023 07.03.2023
Procesverbal përmbledhes Këshillit i Gjykatës datë 24.02.2023
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 14.02.2023 27.02.2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 14.02.2023
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 23 Shtator 27.09.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 23 Qershor 30.06.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 23 Qershor
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 16.06.2022 per publikim 20.06.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 16.06.2022 per publikim
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 07.06.2022 13.06.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 07.06.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 23.05.2022 30.05.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 23.05.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 20 05.2022 30.05.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 20 05.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 17.05.2022 30.05.2022
Procesverbal permbledhes Keshillit i Gjykates date 17.05.2022