KOLEGJI ZGJEDHOR GJYQËSOR

 

NJOFTIM DATË 04.04.2024

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ P.B.P.P.SH

 

 

 

NJOFTIM DATË 03.04.2024

 

 

 Njoftim për caktim seance gjyqësore P.B.P.P.SH

 

 

 

NJOFTIM DATË 28.03.2024

 

 

 Njoftim për short P.B.P.P.SH

 

 

 

NJOFTIM DATË 06.03.2024

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Emiriana Sako

 

 

 

NJOFTIM DATË 28.02.2024

 

 

 Njoftim për caktim seance gjyqësore Emiriana Sako 27.02.2024

 

 

 

NJOFTIM DATË 27.02.2024

 

 

 Njoftim për short Emiriana Sako 27.02.2024

 

 

 

NJOFTIM DATË 20.10.2023

 

 

 Vendimi nr.35 date 15.09.2023 Partia Demokratike e Shqiperise

 

 

 

NJOFTIM DATË 15.09.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Demokratike e Shqiperise 13.09.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 14.09.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia Demokratike e Shqiperise 13.09.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 13.09.2023

 

 

 Njoftim per short Partia Demokratike e Shqiperise 13.09.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 21.06.2023

 

 

 Vendim nr.23 date 24.05.2023 Majlinda Bufi

 

 Mendim pakice per vendimin nr.23 date 24.05.2023 Majlinda Bufi

 

 Mendim pakice per vendimin nr. 34 date 01.09.2023 Partia Demokratike e Shqiperise

 

 

 

NJOFTIM DATË 04.09.2023

 

 

 Vendimi nr.34 date 01.09.2023 Partia Demokratike e Shqipërisë

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Demokratike e Shqiperise 29.08.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 30.08.2023

 

 

 Njoftim per short Partia Demokratike e Shqiperise 29.08.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia Demokratike e Shqiperise 29.08.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 28.07.2023

 

 

 Vendimi nr.33 date 30.06.2023 Lefter Maliqi, Koalicioni Bashkë Fitojmë(Bashkia Kuçovë)

 

 

 

NJOFTIM DATË 25.07.2023

 

 

 Vendimi nr.29 datë 15.06.2023 Koalicioni Bashkë Fitojmë (Bashkia Belsh)

 

 

 

NJOFTIM DATË 18.07.2023

 

 

 Vendimi nr.21 datë 24.05.2023 Armando Subashi

 

 Mendim pakice per vendimin nr.21 datë 24.05.2023 Armand Subashi

 

 

 

NJOFTIM DATË 13.07.2023

 

 Vendimi nr.31 date 20.06.2023 Lefter Maliqi, Koalicioni Bashkë Fitojmë

 

 Vendimi nr.24 date 24.05.2023 Safet Gjici

 

 

 Mendim pakice per vendimin nr.24 datë 24.05.2023 Safet Gjici

 

 Vendimi nr.32 date 20.06.2023 Koalicioni Bashke Fitojme (Bashkia Elbasan)

 

 

 

NJOFTIM DATË 11.07.2023

 

 

 Vendimi nr.30 date 19.06.2023 Koalicioni Bashkë Fitojmë (Bashkia Kamëz)

 

 

 

NJOFTIM DATË 10.07.2023

 

 

 Vendimi nr.28 date 15.06.2023 Koalicioni Bashke Fitojme, Shkëlqim Hoxha (Bashkia Rrogozhinë)

 

 

 

NJOFTIM DATË 06.07.2023

 

 

 Vendimi nr.22 date 24.05.2023 Gledian Llatja

 

 Mendim pakice per vendimin nr.22 date 24.05.2023 Gledjan Llatja

 

 

 

NJOFTIM DATË 03.07.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Lefter Maliqi 19.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 27.06.2023

 

 

 Vendimi nr.5 datë 27.03.2023 Partia Demokratike e Shqipërisë

 

 Mendim Pakice per vendimin nr.5 date 27.03.2023 Partia Demokratike

 

 

 

NJOFTIM DATË 26.06.2023

 

 

 Vendimi nr.27 date 07.06.2023 Partia Aleance Progresiste LZHK

 

 

 

NJOFTIM DATË 26.06.2023

 

 

 Njoftim per bashkim ceshtjesh e shtyrje seance gjyqesore Lefter Maliqi 19.06.2023

 

 Njoftim per bashkim ceshtjesh Koalicioni Bashke Fitojme 19.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 22.06.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Lefter Maliqi 19.06.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme 19.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 21.06.2023

 

 

 Vendimi nr.26 date 07.06.2023 Lefter Maliqi

 

 Vendimi nr.18 date 12.05.2023 Partia e Lirise

 

 Mendim paralel per vendimin nr.18 date 12.05.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 21.06.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Lefter Maliqi 13.06.2023

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Elbasan 12.06.2023

 

 Njoftim per bashkim ceshtjesh Koalicioni Bashke Fitojme 13.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 20.06.2023

 

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke Fitojme 19.06.2023

 

 Njoftim per short Lefter Maliqi 19.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 20.06.2023

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Kamez 09.06.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Lefter Maliqi 13.06.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Elbasan 12.06.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme 13.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 19.06.2023

 

 

 Njoftim per shtyrje seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Kamez 09.06.2023

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Belsh 09.06.2023

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Rrogozhine 09.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 15.06.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Belsh 09.06.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Kamez 09.06.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Rrogozhine 09.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 14.06.2023

 

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke Fitojme 13.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 14.06.2023

 

 

 Njoftim per short Lefter Maliqi 13.06.2023

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Elbasan 12.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 13.06.2023

 

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Rrogozhine 09.06.2023

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Kamez 09.06.2023

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke Fitojme per Bashkia Belsh 09.06.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 08.06.2023

 

 

 Vendimi nr.20 date 18.05.2023 Dallëndyshe Bici

 

 Vendimi nr.25 datë 30.05.2023 Partia Lëvizja e Legalitetit

 

 Vendimi nr.12 date 18.04.2023 Partia e Unitetit Kombetar, Vebi Hana

 

 

 

NJOFTIM DATË 08.06.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Aleanca Progresiste LZHK 05.06.2023

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Lefter Maliqi

 

 

 

NJOFTIM DATË 07.06.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia Aleanca Progresiste 05.06.2023

 

 Njoftim per bashkim ceshtjesh Koalicioni Bashke Fitojme 05.06.2023

 

 

 Njoftim per bashkim ceshtjesh dhe shtyrje seance gjyqesore Lefter Maliqi

 

 Vendimi nr.17 date 09.05.2023 Partia e Lirise

 

 

 

NJOFTIM DATË 06.05.2023

 

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke fitojme 05.06.2023

 

 Njoftim per short Partia Aleanca Progresiste LZHK 05.06.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Lefter Maliqi

 

 

 

NJOFTIM DATË 06.05.2023

 

 

 Njoftim per short Lefter Maliqi

 

 

 

NJOFTIM DATË 31.05.2023

 

 

 Vendimi nr.16 date 24.04.2023 Partia Demoktarike e Shqiperise

 

 Mendim pakice per Vendimin nr.16 date 24.04.2023 Partia Demokratike e Shqiperise

 

 

 

NJOFTIM DATË 26.05.2023

 

 

 Njoftim per short Partia e Legalitetit 26.05.2023

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia e Legalitetit 26.05.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 25.05.2023

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Safet Gjici

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Majlinda Bufi

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Gledian Llatja

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Armando Subashi

 

 

 

NJOFTIM DATË 25.05.2023

 

 

 Vendimi nr.19 date 15.05.2023 Bashkia Shijak

 

 Mendim pakice per vendimin nr.19 date 15.05.2023 Bashkia Shijak

 

 

 

NJOFTIM DATË 23.05.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Safet Gjici

 

 

 

NJOFTIM DATË 22.05.2023

 

 

 Njoftim per short Safet Gjici

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Majlinda Bufi

 

 

 

NJOFTIM DATË 22.05.2023

 

 

 Vendimi nr.7 datë 05.04.2023 Lodovik Hasani

 

 Mendim pakice per vendimin nr.7 date 05.04.2023 Lodovik Hasani

 

 

 

NJOFTIM DATË 19.05.2023

 

 

 Njoftim per short Majlinda Bufi

 

 

 

NJOFTIM DATË 19.05.2023

 

 

 Njoftim per shtyrje seance gjyqesore Armando Subashi

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Dallendyshe Bici

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Gledian Llatja

 

 

 

NJOFTIM DATË 16.05.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Armando Subashi

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Dallendyshe Bici

 

 Njoftim per short Gledian Llatja

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 16.05.2023

 

 

 Njoftim per short Dallendyshe Bici

 

 

 

NJOFTIM DATË 15.05.2023

 

 

 Vendimi nr.14 datë 21.04.2023 Koalicioni Bashkë Fitojmë

 

 Vendimi nr.13 date 21.04.2023 Koalicioni 'Bashke Fitojme'

 

 Vendimi nr.11 date 18.04.2023 Partia Aleanca Progresiste LZHK

 

 

 

NJOFTIM DATË 15.05.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Bashkia Shijak

 

 

 

NJOFTIM DATË 15.05.2023

 

 

 Njoftim per short Armando Subashi

 

 

 

NJOFTIM DATË 12.05.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Bashkia Shijak

 

 

 

NJOFTIM DATË 12.05.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia e Lirise 11.05.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 12.05.2023

 

 

 Njoftim per short Bashkia Shijak

 

 

 

NJOFTIM DATË 11.05.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia e Lirise 11.05.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 11.05.2023

 

 

 Njoftim per short Partia e Lirise 11.05.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 10.05.2023

 

 

 Vendimi nr.10 date 18.04.2023 Eduart Nallbani

 

 Vendimi nr.15 date 24.04.2023 Partia Demokratike e Shqiperise

 

 

 

NJOFTIM DATË 09.05.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia e Lirise

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 08.05.2023

 

 

 Njoftim per short Partia e Lirise

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia e Lirise

 

 

 

NJOFTIM DATË 03.05.2023

 

 

 Takim i KZGJ me OSCE-ODIHR 03.05.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 26.04.2023

 

 

 Vendimi nr.3 date 09.03.2023 Partia LZHK

 

 

 Mendim Pakice per vendimin nr.3 date 09.03.2023 Partia LZHK

 

 

 Vendimi nr.8 date 11.04.2023 Mehmet Nelaj

 

 

 Mendim pakice per vendimin nr.8 date 11.04.2023 Mehmet Nelaj

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 25.04.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje Partia Demokratike e Shqiperise 18.04.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 25.04.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje Partia Demokratike e Shqiperise 21.04.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 22.04.2023

 

 

 Njoftim per short Partia Demokratike e Shqiperise 21 Prill

 

 

 

NJOFTIM DATË 21.04.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Koalicioni Bashke Fitojme - 1

 

 

 Njoftim per short Partia Demokratike e Shqiperise 21 Prill

 

 

 

 

  

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Koalicioni Bashke Fitojme - 2

 

 

 

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 21.04.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme - 1

 

 

 

 

  

Njoftim per caktim seance gjyqesore Koalicioni Bashke Fitojme - 2

 

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 20.04.2023

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke Fitojme - 1

 

 

 Njoftim per short Koalicioni Bashke Fitojme - 2

 

 

 Vendimi nr.9 Nisma Thurje, Kosta Garo

 

 

 

NJOFTIM DATË 18.04.2023

 

 

 Njoftim per short Partia Demokratike e Shqiperise 18 Prill

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Eduart Muhamet Nallbani

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Aleanca Progresiste LZHK

 

 

 Njoftim Vendimarrje Partia e Unitetit Kombetar - Vebi Hana

 

 

 

NJOFTIM DATË 18.04.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Vebi Hana

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia Demokratike e Shqiperise 18.04.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 14.04.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje Subjekti Zgjedhor Partia Nisma Thurje

 

 

 

NJOFTIM DATË 13.04.2023

 

 

 Vendimi nr.6 Partia Demokratike e Shqiperise

 

 

 

 

  

Mendim pakice per vendimin nr.6 Partia Demokratike

 

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 13.04.2023

 

 

 Vendimi nr.1 Partia Levizja e Legalitetit

 

 

 

 

  

Mendim pakice per vendimin nr.1 Partia Levizja e Legalitetit

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 13.04.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia Aleanca Progresiste LZHK

 

 

NJOFTIM DATË 13.04.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Eduart Nallbani

 

 

NJOFTIM DATË 13.04.2023

 

 

 Njoftim për short Vebi Hana

 

 

NJOFTIM DATË 12.04.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Mehmet Nelaj

 

 

NJOFTIM DATË 11.04.2023

 

 

 Njoftim per caktim seance gjyqesore Partia Nisma Thurje

 

 

NJOFTIM DATË 11.04.2023

 

 

 Njoftim per short Eduart Nallbani

 

 

NJOFTIM DATË 11.04.2023

 

 

 Njoftim per ndryshim vendi zhvillimi seance gjyqesore Mehmet Nelaj KZGJ

 

 

NJOFTIM DATË 07.04.2023

 

 

 Njoftim për short Subjekti Zgjedhor Partia Nisma Thurje

 

 

NJOFTIM DATË 07.04.2023

 

 

 Njoftim për caktimin e seancës gjyqësore Mehmet Nelaj

 

 

NJOFTIM DATË 06.04.2023

 

 

 Vendim i arsyetuar Partia Levizja BASHKE

 

 

NJOFTIM DATË 06.04.2023

 

 

 Vendim i arsyetuar Partia Bindja Demokratike

 

 

 

 

  

Mendim pakice Partia Bindja Demokratike

 

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 06.04.2023

 

 

 Njoftim vendimarrje Lodovik Hasani

 

 

 

NJOFTIM DATË 05.04.2023

 

 

 Njoftim për short Mehmet Nelaj

 

 

 

NJOFTIM DATË 30.03.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje Partia Demokratike e Shqiperise 30.03.2023

 

 

 

NJOFTIM DATË 29.03.2023

 

 

 Njoftim për caktimin e seancës gjyqësore Partia Demokratike

 

 

 

NJOFTIM DATË 28.03.2023

 

 

 Njoftim për caktimin e seancës gjyqësore Lodovik Hasani

 

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 27.03.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje Partia Demokratike e Shqiperise

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 27.03.2023

 

 

 Njoftim per short Ludovik Hasani

 

 

 

 

  

Njoftim për short Partia Demokratike e Shqipërisë 27 Mars

 

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 23.03.2023

 

 

 Njoftim për caktimin e seancës gjyqësore Partia Demokratike e Shqipërisë

 

 

 

NJOFTIM DATË 21.03.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje Partia Lëvizja Bashkë

 

 

 

NJOFTIM DATË 21.03.2023

 

 

 Njoftim për short Partia Demokratike e Shqipërisë

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 17.03.2023

 

 

 Njoftim për caktimin e seancës gjyqësore Partia Levizja Bashkë

 

 

 

NJOFTIM DATË 16.03.2023

 

 

 Njoftim për short Partia Lëvizja Bashkë

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 09.03.2023

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ, Partia Levizja e Legalitetit

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Bindja Demokratike

 

 

 Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Levizja per Zhvillim Kombetar

 

 

 

NJOFTIM DATË 28.02.2023

 

 

 Njoftim per vendin e zhvillimit te seancave gjyqesore KZGJ

 

 

 

 

NJOFTIM DATË 27.02.2023

 

 

 Njoftim per short partia bindja demokratike web

 

 

 Njoftim per short partia LZHK web

 

 

 Njoftim per short partia levizja e legalitetit web

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SHKARKO VENDIMIN

 

Subjekti Zgjedhor Lëvizja e Re (LRE)

 

 

  

SHKARKO MENDIMIN PARALEL

 

Subjekti Zgjedhor Lëvizja e Re (LRE)

 

 

 

 

NJOFTIM  

 

Sot më datë 23.02.2022, trupi gjykues i Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, i përbërë nga gjyqtarët: Gentian Medja (relator), Sokol Ibi (anëtar), Blerona Hasa (anëtare), Esmeralda Xhili (anëtare), Alma Kolgjoka (anëtare), në seancë gjyqësore, pasi shqyrtoi kërkesë padinë me palë:

 

PADITËS:     Lëvizja e Re, përfaqësuar nga z. Arian Galdini me adresë: Pallati i Turkeshave, Kryqëzimi mes rrugës “Qemal Stafa” dhe “Derhemi”, k.2, Tiranë.

 

I PADITUR:  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

KUNDËR:    Vendimit nr 08, datës 15.02.2022 “Për Shqyrtimin e Kërkesës Ankimore Nr.03, të paraqitur në KQZ në datë 12.02.2022 ”të Komisionit të  Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) né Komisionin Qendror të   Zgjedhjeve me anë të së cilës është vendosur:

  Pranimin pjesshëm të kërkesës ankimore nr.03, datë 12.02.2022, të paraqitur nga subjekti zgjedhor “Lëvizja e Re”.

 Shfuqizimin e vendimit nr. 72, datë 12.02.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për shqyrtimin e kërkesës së subjektit zgjedhor “Lëvizja e Re” për regjistrimin e kandidatit për kryetar në Bashkinë Durrës, z. Jonid Robert Nano për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022 dhe  rikthimin e cështjes për rishqyrtim.

Brenda 24 orëve nga shpallja e këtij vendimi, subjekti “Lëvizja e Re” të bëjë plotësimin e vërtetimit për zotërimin e mandatit përfaqësues sipas kërkesave të pikës 3, të nenit 68, të Kodit Zgjedhor, ose depozitimin e listës me  nënshkrimet mbështetëse te zgjedhësve, sipas pikës 2, të nenit 68, të Kodit   Zgjedhor.

 

OBJEKTI:   Shqyrtimin e çështjes në themel dhe ndryshimin e vendimit nr.72 datë 12.02.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve duke vendosur:

- Regjistrimin e kandidatit për kryetar në Bashkinë Durrës, z. Jonid Robert Nano për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022.

 

BAZA LIGJORE: Neni 45, 48 i Kushtetutës së Shqipërisë, neni 145 e vijues i Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.

 

                                                        VENDOSI:

  1. Rrëzimin e kërkesë padisë.
  2. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditëse.
  3. Ky vendim është i formës së prerë dhe ndaj tij nuk lejohet ankim.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Në datën 18.02.2022 ora 14:00 u hodh shorti publik për caktimin e përbërjes së Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor për gjykimin e çështjeve me palë:

 

PADITËS:     Lëvizja e Re, përfaqësuar nga z. Arian Galdini me adresë: Pallati i Turkeshave, Kryqëzimi mes rrugës “Qemal Stafa” dhe “Derhemi”, k.2, Tiranë.

 

I PADITUR:  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

KUNDËR:    Vendimit nr 08, datës 15.02.2022 “Për Shqyrtimin e Kërkesës Ankimore Nr.03, të paraqitur në KQZ në datë 12.02.2022 ”të Komisionit të  Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) né Komisionin Qendror të   Zgjedhjeve me anë të së cilës është vendosur:

  -       Pranimin pjesshëm të kërkesës ankimore nr.03, datë 12.02.2022, të paraqitur nga subjekti zgjedhor “Lëvizja e Re”.

  • Shfuqizimin e vendimit nr. 72, datë 12.02.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për shqyrtimin e kërkesës së subjektit zgjedhor “Lëvizja e Re” për regjistrimin e kandidatit për kryetar në Bashkinë Durrës, z. Jonid Robert Nano për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022 dhe rikthimin e cështjes për rishqyrtim.
  • Brenda 24 orëve nga shpallja e këtij vendimi, subjekti “Lëvizja e Re” të bëjë plotësimin e vërtetimit për zotërimin e mandatit përfaqësues sipas kërkesave të pikës 3, të nenit 68, të Kodit Zgjedhor, ose depozitimin e listës me nënshkrimet mbështetëse te zgjedhësve, sipas pikës 2, të nenit 68, të Kodit  

 

OBJEKTI:   Shqyrtimin e çështjes në themel dhe ndryshimin e vendimit nr.72 datë 12.02.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve duke vendosur:

 - Regjistrimin e kandidatit për kryetar në Bashkinë Durrës, z. Jonid Robert   Nano për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022.

 

BAZA LIGJORE: Neni 45, 48 i Kushtetutës së Shqipërisë, neni 145 e vijues i Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.

Trupi gjykues për gjykimin e kësaj çështje përbëhet nga gjyqtarët:

  1. Gentian Medja (relator)
  2. Sokol Ibi (anëtar)
  3. Blerona Hasa (anëtare)
  4. Esmeralda Çeka (Xhili) (anëtare)
  5. Alma Kolgjoka (anëtare)

Me urdhër nr.1 datë 18.02.2022 “Për caktimin e seancës gjyqësore” të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor është caktuar data 23.02.2022 ora 15:00 për shqyrtimin e kësaj çështje në seancë gjyqësore në ambientet e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, salla 2.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Njoftim data 18.02.2022

Sot në datën 18.02.2022 ora 14:00 në ambientet e Gjykatës Administrative në adresën Rruga “Ismail Qemali” Tiranë do të organizohet hedhja e  shortit për përcaktimin e trupit gjykues për gjykimin e kërkesë padisë me palë paditës Lëvizja e Re, palë e paditur Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, me objekt kundër Vendimit nr.08 datë 15.02.2022 “Për shqyrtimin e Kërkesës Ankimore Nr.03, të paraqitur në KQZ në datë 12.02.2022” të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve..etj.