Për të pare listën e avokatëve klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.dhka.org.al/#10112

 

 

Lista e ekspertëve të Regjistrit Elektronik të Ekspertëve të Ministrisë së Drejtësisë

https://drejtesia.gov.al/regjistri-elektronik-i-eksperteve/