Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
30000... 1760 Urdhëra Ekzekutimi Elda Vrioni ***** 27.09.2023
30000... 1761 Urdhëra Ekzekutimi Ardian Dvorani ***** 27.09.2023
30000... 322 Kërkesa Civile Altina Nasufi ***** 27.09.2023
30000... 1759 Urdhëra Ekzekutimi Sokol Ibi ***** 27.09.2023
31155... 179 Civile Themeli Elda Vrioni ***** 27.09.2023
30000... 1762 Urdhëra Ekzekutimi Eriol Roshi ***** 27.09.2023
30000... 1519 Kërkesa Civile Rezarta Aliu ***** 27.09.2023
30000... 1763 Urdhëra Ekzekutimi Elvana Cicolli ***** 27.09.2023
31155... 19668 Civile Themeli Rezarta Aliu ***** 27.09.2023
31154... 19657 Civile Themeli Elvana Cicolli ***** 25.09.2023