Title Published on Actions
Shpalljen për levizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor 16/05/2024
Shpalljen për levizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor
Njoftim mbi levizjen paralele Specialist per Statistikat 20/03/2024
Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele Specialist per Statistikat
Njoftim mbi levizjen paralele ne sherbimin civil gjyqesore Specialist i Burimeve Njerezore 20/03/2024
Njoftim mbi rezultatin e verfikimit paraprak nepermjet levizjes paralele ne sherbimin civil gjyqesore Specialist i Burimeve Njerezore
Specialist Protokolli në Sektorin e Protokoll/Arkivë 06/03/2024
Specialist Protokolli në Sektorin e Protokoll/Arkivë
Specialist i Shërbimeve Mbështetëse 06/03/2024
Specialist i Shërbimeve Mbështetëse në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Specialist Prokurimesh 05/03/2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist Prokurimesh në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Spec. Burimeve Njerëzore 05/03/2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Specialist për Statistikat 05/03/2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist për Statistikat Gjyqësore në Sektorin e IT, Statistikës dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Media
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Specialist Finance 05/03/2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist Finance
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për Specialist Buxheti 05/03/2024
Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive Specialist Buxheti