Title Published on Actions
Njoftim me shpallje Fahri Sovali 16/05/2024
Njoftim me shpallje Fahri Sovali
Njoftim me shpallje Vangjel Zafirati 15/05/2024
Njoftim me shpallje Vangjel Zafirati
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.11.04.2024 G.Hamiti 25/03/2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.11.04.2024 G.Hamiti
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.20.03.2024 E.Shehaj 05/03/2024
Shpallje Dhomë Këshillimi Dt.20.03.2024 E.Shehaj
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Sekretar Gjyqesor 25 Tetor 2023 25/10/2023
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil Sekretar Gjyqesor 25 Tetor 2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 18.01.2023 25/01/2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 18.01.2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 12.01.2023 25/01/2023
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 12.01.2023
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 15.12.2022 10/01/2023
PROCESVERBAL PËRMBLEDHËS Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 15.12.2022
Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe 30/12/2022
Urdhri “Mbi mbartjen e dosjeve gjyqësore për vitin kalendarik dhe shortin gjyqësor gjatë kësaj periudhe” me Nr. 667 Prot., datë 23.12.2022
Procesverbalin përmbledhës të Këshillit të Gjykatës, datë 19.12.2022 28/12/2022
Vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Gjykatës Administrative të Apelit dt. 19.12.2022