Title Published on Actions
Vendimi nr. 78, date 26.04.2024 i Zëvendëskryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit 29/04/2024
Vendimi nr. 78, date 26.04.2024 i Zëvendëskryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit
Vendimi nr. 52, date 25.03.2024 i Zevendeskryetarit te Gjykates Administrative te Apelit 26/03/2024
Vendimi nr. 52, date 25.03.2024 i Zevendeskryetarit te Gjykates Administrative te Apelit
Vendimi nr. 39, datë 12.03.2024 i Zëvendëskryetarit të Gjykatës 12/03/2024
Vendimi nr. 39, datë 12.03.2024 i Zëvendëskryetarit të Gjykatës
Vendim nr. 20, datë 07.02.2024 të Zëvendëskryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit 07/02/2024
Vendim nr. 20, datë 07.02.2024 të Zëvendëskryetarit të Gjykatës Administrative të Apelit
Vendim Nr. 581 date 26.12.2023 27/12/2023
Vendimin nr. 581 prot., datë 26.12.2023 "Për përfshirjen në short të gjyqtarëve Blerona Hasa, Eriol Roshi, Enerjeta Shehaj, Elvana Çiçolli, Gentian Hamiti, Nafije Hasko dhe përjashtimin e gjyqtarëve Ardian Dvorani, Altina Nasufi, Elda Vrioni, Rezarta Aliu, Sokol Ibi"
Vendim Për një ndryshim në vendimin nr. 243 date 24.04.2023 26/10/2023
Vendim Për një ndryshim në vendimin nr. 243 date 24.04.2023 të Zëvendëskryetares të Gjykatës Administrative të Apelit
Vendim nr. 76 date 25.10.2023 per rindarjen me short te çeshtjeve te Keshilli i Gjykates 26/10/2023
Vendim nr. 76 date 25.10.2023 per rindarjen me short te çeshtjeve te Keshilli i Gjykates
Vendim për caktimin e gjyqtarëve në përbërje të trupave gjykuese 25/10/2023
Vendim për caktimin e gjyqtarëve në përbërje të trupave gjykuese në Gjykatën Administrative të Apelit
Vendim nr. 394 1 prot date 23.10.2023 24/10/2023
Vendim nr. 394 1 prot date 23.10.2023 Per perfshirjen ne short te gjyqtareve Nafije Hasko dhe Gentian Hamiti
Urdher Mbi publikimin menjehere te dispozitivit te vendimeve Dhome Keshillimi 19/09/2023
Urdher Mbi publikimin menjehere te dispozitivit te vendimeve Dhome Keshillimi