Title Published on Actions
Urdher Mbi publikimin menjehere te dispozitivit te vendimeve Dhome Keshillimi 19/09/2023
Urdher Mbi publikimin menjehere te dispozitivit te vendimeve Dhome Keshillimi
Vendimi nr. 72, date 06.09.2023 Keshilli i Gjykates 06/09/2023
Vendimi nr. 72, date 06.09.2023 Keshilli i Gjykates
Vendim per rishortimin me short te çeshtjeve Nr 402 date 04.09.2023 04/09/2023
Vendim per rishortimin me short te çeshtjeve Nr 402 date 04.09.2023
Vendim për përfshirjen në short të gjyqtarëve 04/09/2023
Vendim për përfshirjen në short të gjyqtarëve Enerjeta Shehaj (Deraj) , Elda Vrioni, Elvana Çiçolli dhe përjashtimin e gjyqtarëve Ardian Dvorani, Altina Nasufi, Blerona Hasa, Eriol Roshi, Sokol Ibi, Rezarta Aliu
Urdher per pezullimin e shortit dhe shqyrtimi i kerkesave me karakter te ngutshem procedurial 28/07/2023
Urdher per pezullimin e shortit dhe shqyrtimi i kerkesave me karakter te ngutshem procedurial
Vendimi nr 353 date 17.07.2023 18/07/2023
Vendimi nr 353 date 17.07.2023
Vendimi për ndarjen e barabartë të çështjeve për gjykim 14/06/2023
Vendimi për ndarjen e barabartë të çështjeve për gjykim dhe respektimin e efikasitetit dhe të shpejtësisë së gjykimit të çështjeve në Gjykatën Administrative të Apelit
Vendim për caktimin e gjyqtarëve në përbërje të trupave gjykuese 14/06/2023
Vendim për caktimin e gjyqtarëve në përbërje të trupave gjykuese në Gjykatën Administrative të Apelit
Vendim nr. 307 date 12 06 2023 13/06/2023
Vendim nr. 307 date 12 06 2023
Vendimin nr. 197/2 prot., datë 28.04.2023 28/04/2023
Vendimin nr. 197/2 prot., datë 28.04.2023 “Për përfshirjen në short të gjyqtarëve Sokol Ibi, Altina Nasufi nga ndarja me short e çështjeve juridiksione fillestare”