Title Published on Actions
Njoftim Vendimarrje e KZGJ P.B.P.P.SH. 04/04/2024
Njoftim Vendimarrje e KZGJ P.B.P.P.SH.
Njoftim per caktim seance gjyqesore P.B.P.P.SH. 03/04/2024
Njoftim per caktim seance gjyqesore P.B.P.P.SH.
Njoftim per short P.B.P.P.SH 28/03/2024
Njoftim per short P.B.P.P.SH
Analiza Vjetore Gjykata Administrative e Apelit Viti 2023 06/03/2024
Analiza Vjetore Gjykata Administrative e Apelit Viti 2023
Njoftim Vendimarrje e KZGJ Emiriana Sako 06/03/2024
Njoftim Vendimarrje e KZGJ Emiriana Sako
Njoftim per caktim seance gjyqesore Emiriana Sako 27.02.2024 28/02/2024
Njoftim per caktim seance gjyqesore Emiriana Sako 27.02.2024
Njoftim per short Emiriana Sako 27.02.2024 27/02/2024
Njoftim per short Emiriana Sako 27.02.2024
Udhezues per median 26/12/2023
VENDIM Nr. 716, Datë 06.12.2023 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT STANDARD TË MARRËDHËNIEVE TË GJYKATAVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN, të Këshillit të Lartë Gjyqësor
Analiza Vjetore e Gjykatës Administrative të Apelit viti 2022 09/11/2023
Analiza Vjetore e Gjykatës Administrative të Apelit viti 2022
Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Demokratike e Shqiperise 13.09.2023 15/09/2023
Njoftim Vendimarrje e KZGJ Partia Demokratike e Shqiperise 13.09.2023