Title Published on Actions
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.20.05.2024 20/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.20.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.15.05.2024 17/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.15.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.15.05.2024 16/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.15.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.14.05.2024 14/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.14.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.14.05.2024 14/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.14.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.13.05.2024 14/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.13.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.09.05.2024 10/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.09.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.09.05.2024 09/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.09.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.08.05.2024 08/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.08.05.2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.02.05.2024 03/05/2024
Njoftim për Vendimet në Dhomë Këshillimi Dt.02.05.2024