Titulli Publikuar më Veprime
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës 25.11.2022
Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar në testimin me shkrim, për pozicionin “sekretare gjyqësore”
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec 25.11.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit ‘Tranimi ne sherbimin civil gjyqesor” në pozicionin “Specialist i Teknologjisë së Informacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun apo me Median” - kategoria IV-a”.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë 25.11.2022
Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele kategorinë ekzekutive për një pozicion të lirë "Ekonomist/e"
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë 25.11.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritjen në detyrë në kategorinë ekzekutive në pozicionin "Kryesekretar/e"
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë 21.11.2022
Shpalljë njoftimi për levizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në katëgorinë ekzekutive "Ekonomist/e"
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet 21.11.2022
Njoftim mbi mbylljen e procedures te levizjen paralele per pozicionin"Sekretar gjyqesor"
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec 21.11.2022
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në katëgorinë ekzekutive pozicioni “Specialist IT dhe punonjës i marrëdhënieve me puhlikun dhe mediat'.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës 21.11.2022
Njoftim mbi kandidatët e kualifikuar për pozicionin “sekretare gjyqësore”
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër 21.11.2022
Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil gjyqesore ne kategorine ekzekutive "sekretar/e gjyqesor/e"
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë 21.11.2022
Shpallje për levizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive "sekretar/e gjyqesor/e"