Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Emijan Koka 25.11.2022
Shpallje Zyra e Permbarimit Privat Albius 22.11.2022
Shpallje Mirela Sakurti 22.11.2022
Shpallje Elton Harizaj 21.11.2022
Shpallje Xhoni Leka 21.11.2022
Shpallje Elvira Mahmutllari 21.11.2022
Shpallje Burbuqe Muha 15.11.2022
Shpallje Adriatik Alimadhi 11.11.2022
Shpallje Alfred Gjuraj 09.11.2022
Shpallje Zyra Permbarimore Private "3H" 09.11.2022