Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 

 

REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2018    
           
Numer Data e regjistrimit Objekti Data e kthimit te pergjigjes Statusi I kerkeses Tarifa
1 24/01/2018 kerkese per informacion planifikimi séance 25/01/2018 Perfunduar Nuk ka
2 29/01/2018 kerkese per informacion planifikimi séance 31/01/2018 Perfunduar Nuk ka
3 19/02/2018 kerkese per venie ne dispozicion te pasqyres se detajuar te buxhetit te vitit 2017 23/02/2018 Perfunduar Nuk ka
4 1/3/2018 kerkese per transkriptim te ceshtjes 9/3/2018 Perfunduar Nuk ka
5 1/3/2018 kerkese per kopje vendimi 9/3/2018 Perfunduar Nuk ka
6 6/3/2018 kerkese per informacion 6/3/2018 Perfunduar Nuk ka
7 12/3/2018 kerkese per informacion 12/3/2018 Perfunduar Nuk ka
8 5/3/2018 kerkese per informacion 16/03/2018 Perfunduar Nuk ka
9 11/4/2018 kerkese per kopje vendimi 11/4/2018 Perfunduar Nuk ka
10 11/4/2018 kerkese per informacion planifikimi séance 11/4/2018 Perfunduar Nuk ka
11 17/04/2018 kerkese per kopje vendimi 18/04/2018 Perfunduar Nuk ka
12 18/04/2018 kerkese per informacion 19/04/2018 Perfunduar Nuk ka
13 19/04/2018 kerkese per informacion 20/04/2018 Perfunduar Nuk ka
14 28/04/2018 kerkese per informacion planifikimi séance 30/04/2018 Perfunduar Nuk ka
15 2/5/2018 kerkese per informacion 3/5/2018 Perfunduar Nuk ka
16 3/5/2018 kerkese per informacion 3/5/2018 Perfunduar Nuk ka
17 8/5/2018 kerkese per informacion 8/5/2018 Perfunduar Nuk ka
18 29/05/2018 kerkese per informacion 30/05/2018 Perfunduar Nuk ka
19 18/06/2018 kerkese per informacion planifikimi séance 18/06/2018 Perfunduar Nuk ka
20 14/06/2018 kerkese per informacion 19/06/2018 Perfunduar Nuk ka
21 20/06/2018 kerkese per informacion 20/06/2018 Perfunduar Nuk ka
22 25/06/2018 kerkese per informacion 26/06/2018 Perfunduar Nuk ka
23 29/06/2018 kerkese per kopje vendimi 3/7/2018 Perfunduar Nuk ka
24 3/7/2018 kerkese per informacion 3/7/2018 Perfunduar Nuk ka
25 11/7/2018 kerkese per informacion planifikimi séance 11/7/2018 Perfunduar Nuk ka
26 12/7/2018 kerkese per informacion 13/07/2018 Perfunduar Nuk ka
27 16/07/2018 kerkese per informacion 16/07/2018 Perfunduar Nuk ka
28 19/07/2018 kerkese per informacion 19/07/2018 Perfunduar Nuk ka
29 31/08/2018 kerkese per informacion planifikimi séance 3/9/2018 Perfunduar Nuk ka
30 14/09/2018 kerkese per informacion 14/09/2018 Perfunduar Nuk ka
31 26/09/2018 kerkese per informacion 27/09/2018 Perfunduar Nuk ka
32 28/09/2018 kerkese per informacion 28/09/2018 Perfunduar Nuk ka
33 2/10/2018 kerkese per informacion 2/10/2018 Perfunduar Nuk ka
34 4/10/2018 kerkese per informacion 04/10/20018 Perfunduar Nuk ka
35 15/10/2018 kerkese per informacion 15/10/2018 Perfunduar Nuk ka
36 25/10/2018 kerkese per informacion 25/10/2018 Perfunduar Nuk ka
37 27/11/2018 kerkese per informacion 27/11/2018 Perfunduar Nuk ka
38 28/11/2018 kerkese per informacion 3/12/2018 Perfunduar Nuk ka
39 5/12/2018 kerkese per informacion 5/12/2018 Perfunduar Nuk ka
40 6/12/2018 kerkese per informacion 6/12/2018 Perfunduar Nuk ka
41 14/12/2018 kerkese per informacion 17/12/2018 Perfunduar Nuk ka
42 17/12/2018 kerkese per informacion 21/12/2018 Perfunduar Nuk ka
  REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2019    
           
Numer Data e regjistrimit Objekti Data e kthimit te pergjigjes Statusi I kerkeses Tarifa
1 14/01/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 15/01/2019 Perfunduar Nuk ka
2 16/01/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 17/01/2019 Perfunduar Nuk ka
3 30/10/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 30/01/2019 Perfunduar Nuk ka
4 25/03/2019 kerkese per informacion 25/03/2019 Perfunduar Nuk ka
5 27/03/2019 kerkese per informacion 27/03/2019 Perfunduar Nuk ka
6 26/04/2019 kerkese per informacion 30/04/2019 Perfunduar Nuk ka
7 9/5/2019 kerkese per informacion 10/5/2019 Perfunduar Nuk ka
8 21/05/2019 kerkese per informacion 21/05/2019,03/06/2019 Perfunduar Nuk ka
9 27/06/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 28/06/2019 Perfunduar Nuk ka
10 19/07/2019 kerkese per informacion 19/07/2019 Perfunduar Nuk ka
11 26/07/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 29/07/2019 Perfunduar Nuk ka
12 29/07/2019 kerkese per informacion 1/8/2019 Perfunduar Nuk ka
13 30/07/2019 kerkese per informacion 1/8/2019 Perfunduar Nuk ka
14 16/08/2019 kerkese per informacion 29/08/2019 Perfunduar Nuk ka
15 4/9/2019 kerkese per informacion 4/9/2019 Perfunduar Nuk ka
16 12/9/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 12/9/2019 Perfunduar Nuk ka
17 10/9/2019 kerkese per informacion 13/09/2019 Perfunduar Nuk ka
18 10/9/2019 kerkese per informacion 13/09/2019 Perfunduar Nuk ka
19 8/10/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 8/10/2019 Perfunduar Nuk ka
20 23/10/2019 kerkese per informacion 25/10/2019 Perfunduar Nuk ka
21 28/10/2019 kerkese per informacion 28/10/2019 Perfunduar Nuk ka
22 19/11/2019 kerkese per informacion 19/11/2019 Perfunduar Nuk ka
23 20/11/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 21/11/2019 Perfunduar Nuk ka
24 3/12/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 11/12/2019 Perfunduar Nuk ka
25 3/12/2019 kerkese per informacion planifikimi séance 11/12/2019 Perfunduar Nuk ka
26 11/12/2019 kerkese per informacion 11/12/2019 Perfunduar Nuk ka
27 16/12/2019 kerkese per informacion 16/12/2019 Perfunduar Nuk ka
28 25/12/2019 kerkese per informacion 26/12/2019 Perfunduar Nuk ka
  REGJISTRI I KERKESAVE PER VITIN 2020
           
Numer Data e regjistrimit Objekti Data e kthimit te pergjigjes Statusi I kerkeses Tarifa 
1 8/1/2020 kerkese per informacion 8/1/2020 Perfunduar Nuk ka
2 15/01/2020 kerkese per informacion 15/01/2020 Perfunduar Nuk ka
3 17/01/2020 kerkese per kopje vendimi 17/01/2020 Perfunduar Nuk ka
4 20/01/2020 kerkese per informacion 28/01/2020 Perfunduar Nuk ka
5 13/01/2020 kerkese per informacion 13/01/2020 Perfunduar Nuk ka
6 23/01/2020 kerkese per kopje vendimi 23/01/2020 Perfunduar Nuk ka
7 27/01/2020 kerkese per informacion 28/01/2020 Perfunduar Nuk ka
8 6/2/2020 kerkese per informacion 7/2/2020 Perfunduar Nuk ka
9 13/02/2020 kerkese per informacion 17/02/2020 Perfunduar Nuk ka
10 25/02/2020 kerkese per informacion 26/02/20202 Perfunduar Nuk ka
11 28/02/2020 kerkese per informacion 28/02/2020 Perfunduar Nuk ka
12 2/3/2020 kerkese per informacion 2/3/2020 Perfunduar Nuk ka
13 7/3/2020 kerkese per informacion 9/3/2020 Perfunduar Nuk ka
14 18/03/2020 kerkese per informacion 24/03/2020 Perfunduar Nuk ka
15 23/04/2020 kerkese per informacion 27/04/2020 Perfunduar Nuk ka
16 27/04/2020 kerkese per informacion 27/04/2020 Perfunduar Nuk ka
17 30/04/2020 kerkese per informacion 5/5/2020 Perfunduar Nuk ka
18 18/05/2020 kerkese per informacion 19/05/2020 Perfunduar Nuk ka
19 19/05/2020 kerkese per informacion 19/05/2020 Perfunduar Nuk ka
20 20/05/2020 kerkese per informacion 21/05/2020 Perfunduar Nuk ka
21 22/05/2020 kerkese per informacion 22/05/2020 Perfunduar Nuk ka
22 22/05/2020 kerkese per informacion 22/05/2020 Perfunduar Nuk ka
23 26/05/2020 kerkese per informacion 27/05/2020 Perfunduar Nuk ka
24 26/05/2020 kerkese per informacion 26/05/2020 Perfunduar Nuk ka
25 27/05/2020 kerkese per informacion 28/05/2020 Perfunduar Nuk ka
26 27/05/2020 kerkese per informacion 28/05/2020 Perfunduar Nuk ka
27 29/05/2020 kerkese per informacion 1/6/2020 Perfunduar Nuk ka
28 31/05/2020 kerkese per informacion 1/6/2020 Perfunduar Nuk ka
29 1/6/2020 kerkese per informacion 2/6/2020 Perfunduar Nuk ka
30 2/6/2020 kerkese per informacion 2/6/2020 Perfunduar Nuk ka
31 4/6/2020 kerkese per informacion 4/6/2020 Perfunduar Nuk ka
32 5/6/2020 kerkese per informacion 8/6/2020 Perfunduar Nuk ka
33 8/6/2020 kerkese per informacion 8/6/2020 Perfunduar Nuk ka
34 8/6/2020 kerkese per informacion 9/6/2020 Perfunduar Nuk ka
35 4/6/2020 kerkese per informacion 9/6/2020 Perfunduar Nuk ka
36 16/06/2020 kerkese per informacion 17/06/2020 Perfunduar Nuk ka
37 18/06/2020 kerkese per informacion 22/06/2020 Perfunduar Nuk ka
38 19/06/2020 kerkese per informacion 22/06/2020 Perfunduar Nuk ka
39 23/06/2020 kerkese per informacion 23/06/2020 Perfunduar Nuk ka
40 23/06/2020 kerkese per informacion 23/06/2020 Perfunduar Nuk ka
41 29/06/2020 kerkese per informacion 30/06/2020 Perfunduar Nuk ka
42 29/06/2020 kerkese per informacion 1/7/2020 Perfunduar Nuk ka
43 2/7/2020 kerkese per informacion 6/7/2020 Perfunduar Nuk ka
44 3/7/2020 kerkese per informacion 6/7/2020 Perfunduar Nuk ka
45 6/7/2020 kerkese per informacion 6/7/2020 Perfunduar Nuk ka
46 7/7/2020 kerkese per informacion 7/7/2020 Perfunduar Nuk ka
47 7/7/2020 kerkese per informacion 8/7/2020 Perfunduar Nuk ka
48 8/7/2020 kerkese per informacion 9/7/2020 Perfunduar Nuk ka
49 8/7/2020 kerkese per informacion 9/7/2020 Perfunduar Nuk ka
50 13/07/2020 kerkese per informacion 13/07/2020 Perfunduar Nuk ka
51 21/07/2020 kerkese per informacion 23/07/2020 Perfunduar Nuk ka
52 24/07/20250 kerkese per informacion 27/07/2020 Perfunduar Nuk ka
53 27/07/2020 kerkese per informacion 27/07/2020 Perfunduar Nuk ka
54 27/07/2020 kerkese per informacion 28/07/2020 Perfunduar Nuk ka
55 3/8/2020 kerkese per informacion PAS LEJES-31.08.2020 Perfunduar Nuk ka
56 19/08/2020 kerkese per informacion PAS LEJES-31.08.2020 Perfunduar Nuk ka
57 19/08/2020 kerkese per informacion PAS LEJES-31.08.2020 Perfunduar Nuk ka
58 3/8/2020 kerkese per informacion PAS LEJES-01.09.2020 Perfunduar Nuk ka
59 1/9/2020 kerkese per informacion 2/9/2020 Perfunduar Nuk ka
60 14/09/2020 kerkese per informacion 15/09/2020 Perfunduar Nuk ka
61 16/09/2020 kerkese per informacion 16/09/2020 Perfunduar Nuk ka
62 17/09/2020 kerkese per informacion 17/09/2020 Perfunduar Nuk ka
63 18/09/2020 kerkese per informacion 21/09/2020 Perfunduar Nuk ka
64 24/09/2020 kerkese per informacion 24/09/2020 Perfunduar Nuk ka
65 1/10/2020 kerkese per informacion 1/10/2020 Perfunduar Nuk ka
66 1/10/2020 kerkese per informacion 2/10/2020 Perfunduar Nuk ka
67 2/10/2020 kerkese per informacion 5/10/2020 Perfunduar Nuk ka
68 7/10/2020 kerkese per informacion 7/10/2020 Perfunduar Nuk ka
69 7/10/2020 kerkese per informacion 8/10/2020 Perfunduar Nuk ka
70 10/10/2020 kerkese per informacion 12/10/2020 Perfunduar Nuk ka
71 12/10/2020 kerkese per informacion 14/10/2020 Perfunduar Nuk ka
72 15/10/2020 kerkese per informacion 19/10/2020 Perfunduar Nuk ka
73 17/10/2020 kerkese per informacion 19/10/2020 Perfunduar Nuk ka
74 21/10/2020 kerkese per informacion 26/10/2020 Perfunduar Nuk ka
75 23/10/2020 kerkese per informacion 23/10/2020 Perfunduar Nuk ka
76 26/10/2020 kerkese per informacion 28/10/2020 Perfunduar Nuk ka
77 26/10/2020 kerkese per informacion 28/10/2020 Perfunduar Nuk ka
78 28/10/2020 kerkese per informacion 29/10/2020 Perfunduar Nuk ka
79 10/11/2020 kerkese per informacion 11/11/2020 Perfunduar Nuk ka
80 13/11/2020 kerkese per informacion 13/11/2020 Perfunduar Nuk ka
81 17/11/2020 kerkese per informacion 18/11/2020 Perfunduar Nuk ka
82 18/11/2020 kerkese per informacion 18/11/2020 Perfunduar Nuk ka
83 20/11/2020 kerkese per informacion 20/11/2020 Perfunduar Nuk ka
84 9/12/2020 kerkese per informacion 14/12/2020 Perfunduar Nuk ka
85 14/12/2020 kerkese per informacion 14/12/2020 Perfunduar Nuk ka