Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Vjollca Reka 07.10.2022
Shpallje Valbona Dyrmishi 07.10.2022
Shpallje Sami Dodoli 07.10.2022
Shpallje Gezim Dodoli 07.10.2022
Shpallje Flutura Cakani 07.10.2022
Shpallje Agron Dodoli 07.10.2022
Shpallje Zihnije Loku 07.10.2022
Shpallje Zamir Cena 07.10.2022
Shpallje Vildana Rruli 07.10.2022
Shpallje Sytki Golemi 07.10.2022