Titulli Publikuar më Veprime
levizje paralele ne pozicionin e sekretares gjyqesore Gjykata Administrative e shk.pare Shkoder 15.09.2022
levizje paralele ne pozicionin e kryesekretare Gjykata Administrative e shk.pare Shkoder 15.09.2022
levizje paralele ne pozicionin e sekretares gjyqesore Gjykata Administrative e shk.pare Tirane 15.09.2022
shpallje per vend te lire pune Sekretare Gjyqesore Gjykata e Posacme e shkalles se Pare Tirane 14.09.2022
shpallje per vend te lire pune Sekretare Gjyqesore Gjykata Kurbin 14.09.2022
njoftim per vleresimin me shkrim sekretare 2022 ,Gjykata e Apelit Vlore 30.06.2022
njoftim per verifikimin paraprak sekretare Gjykata e Apelit Vlore 22.06.2022
SHPALLJE PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR NE KATEGORINE EKZEKUTIVE "SEKRETAR GJYQESOR 21.06.2022
Njoftim mbi perfundimin procedures levizje paralele per kategorine drejtuese K.D.Buxhetit Ap Durres 21.06.2022
shpallje levizje paralele pranim ne sherbim civil IT Gjykata e Rrethit Korce viti 2022 08.06.2022