Titulli Publikuar më Veprime
vendim i Keshillit te gjykates per shtesa ne rregulloren e Gjykates se Apelit Vlore 19.11.2021
Rregullore e gjykates se Apelit Vlore e perditesuar 2022. 18.05.2022