Titulli Publikuar më Veprime
Ekzekutim vendim gjyqesor 04.10.2022
Analiza vjetore 2021 13.03.2022
procesverbal Keshilli i Gjykates 10.10.2019
Kalendari i shqyrtimit te ceshtjeve Gjyqesore ne Gjykate te Apelit 01.10.2019
Njoftim për konkursin e pranimit për kandidat për këshilltar ndihmës ligjor 05.02.2019