Urdhrin nr. 188, datë 18/12/2020 "Për miratimin e Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve të rishikuar"

 

RREGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION ,GJYKATA E APELIT VLORE PER VITIN 2015  
           
           
           
Nr Date rregjistrimi Objekti kthim pergjigje/date Statusi Tarifa
 1   28.01.2015 Kerkese per Informacion 38/02.02.2015 Perfunduar Nuk ka
2   05.02.2015 Kerkese per Dokumentacion 57/13.02.2015 Perfunduar Nuk ka
3   16.02.2015 Kerkese per rezultatin e ekspertizes 58/13.02.2015 Perfunduar Nuk ka
4   20.02.2015 Kerkese per Informacion 76/05.03.2015 Perfunduar Nuk ka
5   20.02.2015 Kerkese per Informacion 77/05.03.2015 Perfunduar Nuk ka
6   03.03.2015 Kerkese per te dhena 107/26.03.2015 Perfunduar Nuk ka
7 13.03.2015 Kerkese per te dhena 109/26.03.2015 Perfunduar Nuk ka
8 21.04.2015 Kerkese per akte 138/29.04.2015 Perfunduar Nuk ka
9 21.05.2015 Kerkese per Informacion 271/20.10.2015 Perfunduar Nuk ka
10 04.06.2015 Kerkese per Dokumentacion 201/26.06.2015 Perfunduar Nuk ka
11 06.07.2015 Kerkese per Informacion 209/06.07.2015 Perfunduar Nuk ka
12 22.10.2015 Kerkese per Informacion 287/05.11.2015 Perfunduar Nuk ka

 

          
RREGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION ,GJYKATA E APELIT VLORE PER VITIN 2016

 
           
           
           
Nr Date rregjistrimi Objekti kthim pergjigje/date Statusi Tarifa
1 10.01.2016 Per trajtimin e rastit 30/19.01.2016 Perfunduar Nuk ka
2 15.01.2016 Kerkese per Informacion 40/27.01.2016 Perfunduar Nuk ka
3 27.01.2016 Kerkese per akte gjyqesore 49/03.02.2016 Perfunduar Nuk ka
4 27.01.2016 Kerkese per Dokumentacion 44/02.02.2016 Perfunduar Nuk ka
5 17.02.2016 kerkese per te dhena 64/19.02.2016 Perfunduar Nuk ka
6 07.03.2016 Kerkese per Informacion 87/10.03.2016 Perfunduar Nuk ka
7 30.03.2016 Kerkese per Informacion 05.04.2016 Perfunduar Nuk ka
8 31.03.2016 Kerkese per Informacion 05.04.2016 Perfunduar Nuk ka

RREGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION ,GJYKATA E APELIT VLORE PER VITIN 2020

 

Nr

 

Date rregjistrimi

 

                                      Objekti

 

kthim pergjigje/date

 

Statusi

 

Tarifa

1  

27.01.2020

Kerkese per Informacion Media Look mbi numrin e ceshtjeve penale te gjykuara ne Gjykaten e Apelit Vlore gjate periudhes 2010-2019

 

Perpunim

Nuk ka

2  

27.01.2020  Kerkese Informacioni Anila Hoxha Top Chanel  30.01.2020  Perfunduar  Nuk ka

3  

         

4  

         

5  

         

6  

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

Shënim:          

Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit "Për të drejtën e informimit"