Për më tepër informacion ju lutemi të na kontaktoni në:  

Gjykata e Apelit Vlorë
Tel/Fax:  +355 33 225106  +355 33 224445
 E-mail:   gjykataeapelitvlore@gjykata.gov.al

Adresa postare e Gjykates se Apelit Vlore:Rruga Gjergj Kastrioti Ndertesa 94 Hyrja 1 Kodi postar 9401

  

 


Pritja me qytetaret ne sekretari :                           Pritja me Kryetaren e Gjykates:                 Per te shqyrtuar dosjet ne Gjykaten e Apelit Vlore:

E Hene,E Premte                                                                 E hene; E premte                                                           E hene; E premte

Orari: 09:00 - 12:00                                                          Orari: 10:00-16:00                                                              Orari :10:00
                                                                                    
tel/fax: 033 223323 / 033 224445
Kr/S .Valbona Musta

 

Silva Kapaj                                      

Sekretare Gjyqesore e(gjyqtares Iliba Bezati) 

email:silva.kapaj@gjykata.gov.al             

email:silvakapaj@gmail.com                                          

 

Jonida Musta

Sekretare rregjistruese

email:jonida.musta@gjykata.gov.al

                               

 

Ina Zahaj                                                         

Sekretare Gjyqesore e (gjyqtarit Laurent Fucia)      

email:ina.zahaj@gjykata.gov.al                           

email:zahajina@gmail.com                                                           

                                                                                 

                                                          

 

 

 

Sabrina Azizaj

Sekretare gjyqesore e (gjyqtarit Laurent Fuçia)

email:sabrina.azizaj@gjykata.gov.al

email:sabinaazizaj@outlook.com

 

 

Anila Ferraj

Sekretare

email:anila.feraj@gjykata.gov.al

email:a_ferraj@yahoo.com

 

 

Esmeralda Hajdinaj

Sekretare gjyqesore e (gjyqtarit Genti Dokollari)

email:esmeralda.hajdinaj@gjykata.gov.al

email:aldahajdinaj@gmail.com

 

                                                                                 

Gjyqtare për Media-n:

 

Iliba Bezati

 

email:iliba.bezati@gjykata.gov.alKordinatori per te drejten e informimit Gjykata e Apelit Vlore:

 BELINDA HAXHIAJ
 
 
email:belinda.mucaj@gjykata.gov.al

 
Adresa: Rruga Gjergj Kastrioti Ndertesa 94 Hyrja 1 Kodi postar 9401

Orari:E hene - E enjte 10:00 - 16:00

 

Nënpunësi për marrëdhënie me publikun dhe median

 

BELINDA HAXHIAJ
 
email:belinda.mucaj@gjykata.gov.al

 

Personi përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave në Formularin Elektronik

 

Fjoralba Sorra
 
email:fjoralba.sorra@gjykata.gov.al