Struktura Organizative e Gjykates se Apelit Vlore

 

 

 

Nr

 

 

 

Emer ,Mbiemer

 

 

Funksioni

 

 

Kontakt

 

1

 

ILIBA BEZATI

 

 

KRYETARE

 

iliba.bezati@gjykata.gov.al

 

 

2

 

 

ENGERT PELLUMBI

 

 

 

GJYQTAR

 

 

engert.pellumbi@gjykata.gov.al

 

3

 

SKENDER DAMINI

 

 

GJYQTAR

 

skender.damini@gjykata.gov.al

 

4

 

MARGARITA BUHALI

 

 

GJYQTARE

 

margarita.buhali@gjykata.gov.al

 

5

 

SOKOL NGRESI

 

 

GJYQTAR

 

sokol.ngresi@gjykata.gov.al

 

6

 

 

LAURENT FUÇIA

 

 

 

GJYQTAR

 

laurent.fucia@gjykata.gov.al

 

7

 

NAZMI TROKA

 

 

GJYQTAR

 

nazmi.troka@gjykata.gov.al

 

8

 

FRIDA GANI

 

 

KANCELARE

 

frida.gani@gjykata.gov.al

 

9

 

VALBONA MUSTA

 

 

KRYESEKRETARE

 

valbona.musta@gjykata.gov.al

 

10

 

ALBANA BALLA

 

 

 

KD/BUXHETIT

 

albana.balla@gjykata.gov.al

 

 

11

 

 

ERALD MONE

 

 

 

SPECIALIST IT

 

erald.mone@gjykata.gov.al

 

12

 

ESMERALDA HAJDINAJ

 

 

 

SEKRETARE GJYQESORE

 

aldahajdinaj@gmail.com

 

13

 

FJORALBA SORRA

 

 

 

SEKRETARE RREGJISTRUESE

 

 

fjoralbasorra88@gmail.com

14

ROZETA HOXHAJ

 

SEKRETARE GJYQESORE

rozeta.hoxhaj@gjykata.gov.al

15

INA ZAHAJ

 

SEKRETARE GJYQESORE

ina.zahaj@gjykata.gov.l

16

MARIOLA SELIMAJ

 

SEKRETARE GJYQESORE

Kordinatore per te drejten e informimit Nënpunësi për marrëdhënie me publikun dhe median

mariola.selimaj@gjykata.gov.al

17

ANILA FERAJ

 

SEKRETARE PRANE KRYESEKRETARISE

anila.feraj@gjykata.gov.al

18

DORINA GEGA

 

SEKRETARE GJYQESORE

dorina.gega@gjykata.gov.al

19

BELINDA HAXHIAJ

 

SEKRETARE GJYQESORE

belinda.mucaj@gjykata.gov.al

20

LILJANA PASHAJ

 

ARKIVISTE

liljana.licaj@yahoo.com

21

 

MARINALE BONJAKU

SEKRETARE

marinela.bonjaku@gjykata.gov.al

22

 

ADELAJDA CAUSHAJ

SEKRETARE

 

23

 

SABRINA AZIZAJ

SEKRETARE

sabrinaazizaj@outlook.com