Emri Data e fillimit të punës
Irena Brahimi 03.04.2019
Tomor Skreli 03.04.2019
Nertina Kosova 08.05.2019
Sokol Binaj 03.09.2019
Saida Dollani 01.03.2019
Dhurata Haveri 01.03.2019
Aleks Nikolli 01.03.2019
Dhimiter Lara 01.03.2019
Valbona Vata 01.03.2019
Genti Dokollari 17.01.2022