Për të parë listën e gjykimeve në Gjykatën e Apelit Vlorë,drejtohuni në seksionin "Njoftime për publikun"

 

Njoftim për të gjitha palët ndergjyqëse mbi formatin e ri te rekursit 

 

Njoftim për median Gjykata e Apelit Vlorë date 18.03.2022

 

Deklaratë për median Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë  datë 13.03.2022

 

Analiza vjetore e Gjykatës së Apelit Vlorë 

 

Video informuese për plotësimin e formularit elektronik

  

Vendim Këshilli I Gjykatës për disa shtesa në rregulloren e Gjykatës

 

 KODI I ETIKËS GJYQËSORE

 

Njoftim KLGJ për Media-n date 16.11.2021

 

http://klgj.al/deklarate-3/

 

Njoftim KLGJ për Media-n  

 

http://klgj.al/deklarate-2/

                    

Njoftim KLGJ!

http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-26-shtator-2020/

 

 Njoftim KLGJ Mbi të drejtën e informimit për veprimtarinë e sistemit gjyqësor

 

            Njoftim KLGJ !

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Gjyqtarët për Mediat dhe Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median në gjykata, në datat 21 Prill dhe 6 Maj zhvilluan dy takime, me studentët e vitit të tretë të Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Tiranës.

 

http://klgj.al/keshilli-i-larte-gjyqesor-ne-bashkepunim-me-gjyqtaret-per-mediat-dhe-nepunesit-civile-gjyqesore-per-marredheniet-me-publikun-dhe-median-ne-gjykata-ne-datat-21-prill-dhe-6-maj-zhvilluan-dy-takime-ne/ 

 

                              VENDIM KLGJ

 

PLANI-STRATEGJIK-I-KOMUNIKIMIT-PËR-SISTEMIN-GJYQËSOR

 

RREGULLORE-PËR-KOMUNIKIMIN-E-KËSHILLIT-TË-LARTË-GJYQËSOR-ME-MEDIAN

 

LINKU I KLGJ-së për Kontakt me Media-n

 

http://klgj.al/kontakt-media/

 

Njoftim për vënde të lira pune drejtohuni tek seksioni Vende Vakante

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Të nderuar lexues!                                                                                                                                                                                                                


Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Apelit Vlore.


Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës,eshte ndertuar ky portal . Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse.  

Falë zhvillimeve në fushën e Teknologjisë së informacionit, tashmë është e mundur që shërbimet e ofruara nga Gjykata të jenë të aksesueshme online nga qytetarët dhe institucionet e tjera si dhe nga OJF të ndryshme.

Gjykata e Apelit Vlore
_______________________________________

 

 

 

Njoftim!

Per te derguar elektronikisht Kerkesat per shtyrje séance ,apo akte te tjera ligjore ju lutemi referojuni Menu-se NA KONTAKTONI.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Njoftim !

Shpalljet e Gjykatës së Apelit Vlore referojuni menu-së Shpallje Publike.

______________________________________________________________________________________________

 

Njoftim !

Kontaktet e Gjykates se Apelit Vlore si dhe oraret e pritjes se qytetareve ,dhe informacione te tjera kontakti referojuni menu-se Na Kontaktoni

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Njoftim!

 

Vendimin e KLGJ-se në lidhje me shqyrtimin e çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Apelit referojuni menu-se PUBLIKIME.

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       Formular per kopje te regjistrimit Audio ne CD