Titulli Publikuar më Veprime
Vendimi nr 6 date 12/05/2022 Mbledhje e Keshillit Gjykates 25.11.2022
Vendimi Nr 18 date 25/11/2022 Mbledhje e Keshilli Gjykates 25.11.2022
Vendim nr 17 date 03.10.2022 Mbledhje Keshilli i Gjykates 08.11.2022
Vendim nr 16 date 03.10.2022 Mbledhje Keshilli i Gjykates 08.11.2022
Vendim nr 15 date 03.10.2022 Mbledhje Keshilli i Gjykates 08.11.2022
Vendim nr 14 date 26/09/2022 i Keshillit te Gjykates 26.09.2022
Vendim nr 13 date 26/09/2022 i Keshillit te Gjykates 26.09.2022
Vendimi nr 12 , datet 29/07/2022 Mbledhje e Keshillit te Gjykates 01.09.2022
Vendim nr 11 date 07/07/2022 i Keshillit te Gjykates 08.07.2022
Vendim nr 10 date 07/07/2022 i Keshillit te Gjykates 08.07.2022