Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per shpallje vendi pune 1 Nenpunes (ftues) datë 07.02.2022 07.02.2022
Njoftim per shpallje vendi pune 1 Nenpunes (ftues) datë 07.02.2022
REZULTATI PERFUNDIMTAR I KANDIDATEVE - 1 SEKRETARE GJYQESORE - date 04.02.2022 04.02.2022
REZULTATI PERFUNDIMTAR I KANDIDATEVE - 1 SEKRETARE GJYQESORE - date 04.02.2022
Njoftim mbi rezultatin vlersim me shkrim - 1 sekretare 20.01. 2022 20.01.2022
Njoftim mbi rezultatin vlersim me shkrim - 1 sekretare 20.01. 2022
Njoftim per shpallje vendi pune 1 sekretare datë 20.12.2021 20.12.2021
Njoftim per shpallje vendi pune 1 sekretare datë 20.12.2021
REZULTATI PERFUNDIMTAR I KANDIDATEVE - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - date 17.06.2021 17.06.2021
REZULTATI PERFUNDIMTAR I KANDIDATEVE - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - date 17.06.2021
Vleresim paraprak pranim ne sherbimin civil 2021 - - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN 04.06.2021
Vleresim paraprak pranim ne sherbimin civil 2021 - - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN
MBYLLJE- SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - afati 28.05.2021 LEVIZJA PARALELE 28.05.2021
MBYLLJE- SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - afati 28.05.2021 LEVIZJA PARALELE
NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE - SPECIALIST I M.P. - afati 28.05.2021 LEVIZJA PARALELE 17.05.2021
NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - afati 28.05.2021 LEVIZJA PARALELE
REZULTATI PERFUNDIMTAR I KANDIDATEVE - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - date 04.05.2021 04.05.2021
REZULTATI PERFUNDIMTAR I KANDIDATEVE - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - date 04.05.2021
Procesverbal per vleresimin me shkrim - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - date 26.04.2021 26.04.2021
Procesverbal per vleresimin me shkrim - SPECIALIST I MARDHENJEVE ME PUBLIKUN - date 26.04.2021