Koordinatori për të drejtën e informimit
Megi Dukeli

Kontakt:       Megi.Dukeli@gjykata.gov.al


Tel:               +355 222 47228