Titulli Publikuar më Veprime
PLANI-I-KOMUNIKIMIT-PËR-GJYKATAT-2022-2024 04.11.2022
PLANI-I-KOMUNIKIMIT-PËR-GJYKATAT-2022-2024
PLANI-I-VEPRIMIT-2022-2024 04.11.2022
PLANI-I-VEPRIMIT-2022-2024
MATERIAL-SHTESË-QË-INFORMON-DHE-UDHËZON-GJYKATAT-NË-ZBATIMIN-E-PLANIT-TË-KOMUNIKIMIT 04.11.2022
MATERIAL-SHTESË-QË-INFORMON-DHE-UDHËZON-GJYKATAT-NË-ZBATIMIN-E-PLANIT-TË-KOMUNIKIMIT
Dita Kombëtare e Drejtësisë në Gjykatën e Apelit Shkodër 10.05.2022 31.05.2022
Dita Kombëtare e Drejtësisë në Gjykatën e Apelit Shkodër 10.05.2022
NJOFTIM - Nga data 30 Prill - mbyllen te gjitha sportelet te arkivit shteteror te sis. gjyqesore 29.04.2022
NJOFTIM - Nga data 30 Prill - mbyllen te gjitha sportelet fizike te arkivit shteteror te sistemit gjyqesore
Analiza Vjetore Gjykata e Apelit Shkodër 2021 06.04.2022
Analiza Vjetore Gjykata e Apelit Shkodër 2021
Plani Strategjik i Komunikimit për Sistemin Gjyqësor 05.04.2022
Plani Strategjik i Komunikimit për Sistemin Gjyqësor
Rregullore për Marrëdhëniet e Gjykatës me Publikun 05.04.2022
Rregullore për Marrëdhëniet e Gjykatës me Publikun
NJOFTIM PER PUBLIKUN - Dite e Hapur ne Gjykaten e Apelit Shkoder 01.04.2022
NJOFTIM PER PUBLIKUN - Dite e Hapur ne Gjykaten e Apelit Shkoder
Vendim Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve DATE 24.03.2022 24.03.2022
Vendim Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve DATE 24.03.2022