Titulli Publikuar më Veprime
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit 16.01.2023
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit
Material per publikim per Gjykaten e Apelit 16.01.2023
Material per publikim per Gjykaten e Apelit
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 16.01.2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit 16.01.2023
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit
NJOFTIM - Nga data 30 Prill - mbyllen te gjitha sportelet te arkivit shteteror te sis. gjyqesore 29.04.2022
NJOFTIM - Nga data 30 Prill - mbyllen te gjitha sportelet fizike te arkivit shteteror te sistemit gjyqesore
Plani Strategjik i Komunikimit për Sistemin Gjyqësor 05.04.2022
Plani Strategjik i Komunikimit për Sistemin Gjyqësor
Rregullore për Marrëdhëniet e Gjykatës me Publikun 05.04.2022
Rregullore për Marrëdhëniet e Gjykatës me Publikun
NJOFTIM PER PUBLIKUN - Dite e Hapur ne Gjykaten e Apelit Shkoder 01.04.2022
NJOFTIM PER PUBLIKUN - Dite e Hapur ne Gjykaten e Apelit Shkoder
Vendim Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve DATE 24.03.2022 24.03.2022
Vendim Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve DATE 24.03.2022
NJOFTIM PER DITE PUSHIMI DHE SHTYRJE SEANCASH TE DATES 21.03.2022 18.03.2022
NJOFTIM PER DITE PUSHIMI DHE SHTYRJE SEANCASH TE DATES 21.03.2022