Titulli Publikuar më Veprime
PLANI-I-KOMUNIKIMIT-PËR-GJYKATAT-2022-2024 04.11.2022
PLANI-I-KOMUNIKIMIT-PËR-GJYKATAT-2022-2024
PLANI-I-VEPRIMIT-2022-2024 04.11.2022
PLANI-I-VEPRIMIT-2022-2024
MATERIAL-SHTESË-QË-INFORMON-DHE-UDHËZON-GJYKATAT-NË-ZBATIMIN-E-PLANIT-TË-KOMUNIKIMIT 04.11.2022
MATERIAL-SHTESË-QË-INFORMON-DHE-UDHËZON-GJYKATAT-NË-ZBATIMIN-E-PLANIT-TË-KOMUNIKIMIT
SHPALLJE Seance e caktuar për BH&SB, DHURATA HALILI, EDRA.H, OLSI.H me datë 31.10.2022 ora 12.45 12.10.2022
SHPALLJE Seance e caktuar për BH&SB, DHURATA HALILI, EDRA HALILI, OLSI HALILI - me datë 31.10.2022 ora 12.45
SHPALLJE Seance e caktuar për SHOQ. NORDIN SH.P.K - me datë 31.10.2022 ora 12.45 12.10.2022
SHPALLJE Seance e caktuar për SHOQ. NORDIN SH.P.K - me datë 31.10.2022 ora 12.45
SHPALLJE Seance e caktuar për KRISTIAN PACANI (KOVAÇI) - me datë 24.10.2022 ora 14.00 11.10.2022
SHPALLJE Seance e caktuar për KRISTIAN PACANI (KOVAÇI) - me datë 24.10.2022 ora 14.00
SHPALLJE Seance e caktuar për GJELINA IVANAJ (VATA) - me datë 28.10.2022 ora 09.00 10.10.2022
SHPALLJE Seance e caktuar për GJELINA IVANAJ (VATA) - me datë 28.10.2022 ora 09.00
NJOFTIM - Nga data 30 Prill - mbyllen te gjitha sportelet te arkivit shteteror te sis. gjyqesore 29.04.2022
NJOFTIM - Nga data 30 Prill - mbyllen te gjitha sportelet fizike te arkivit shteteror te sistemit gjyqesore
Analiza Vjetore Gjykata e Apelit Shkodër 2021 06.04.2022
Analiza Vjetore Gjykata e Apelit Shkodër 2021
Plani Strategjik i Komunikimit për Sistemin Gjyqësor 05.04.2022
Plani Strategjik i Komunikimit për Sistemin Gjyqësor