Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60005... 292 Masa Sigurimi Tonin Sterkaj ***** 25.11.2022
71001... 295 Kërkesa Penale Valbona Vata ***** 25.11.2022
53104... 1009 Penale Themeli Vojsava Osmanaj ***** 25.11.2022
70101... 296 Kërkesa Penale Vojsava Osmanaj ***** 25.11.2022
52809... 1007 Penale Themeli Astrit Kalaja ***** 25.11.2022
58404... 1008 Penale Themeli Tonin Sterkaj ***** 25.11.2022
60005... 377 Masa Sigurimi Fuat Vjerdha ***** 25.11.2022
60004... 376 Masa Sigurimi Tonin Sterkaj ***** 24.11.2022
58103... 1006 Penale Themeli Valbona Vata ***** 24.11.2022
60005... 291 Masa Sigurimi Vojsava Osmanaj ***** 23.11.2022