Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
70100... 77 Kërkesa Penale Valbona Vata ***** 31.01.2023
58318... 792 Penale Themeli Fuat Vjerdha ***** 30.01.2023
80103... 75 Kërkesa Penale Vojsava Osmanaj ***** 30.01.2023
80103... 74 Kërkesa Penale Astrit Kalaja ***** 30.01.2023
70101... 73 Kërkesa Penale Valbona Vata ***** 30.01.2023
58318... 793 Penale Themeli Astrit Kalaja ***** 30.01.2023
80103... 72 Kërkesa Penale Valbona Vata ***** 30.01.2023
70101... 76 Kërkesa Penale Vojsava Osmanaj ***** 30.01.2023
50506... 791 Penale Themeli Valbona Vata ***** 27.01.2023
71008... 71 Kërkesa Penale Astrit Kalaja ***** 27.01.2023