Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21013... 1560 Civile Themeli Fuat Vjerdha ***** 25.11.2022
21245... 378 Kërkesa Civile Astrit Kalaja ***** 25.11.2022
21274... 1557 Civile Themeli Valbona Vata ***** 25.11.2022
21291... 1556 Civile Themeli Tonin Sterkaj ***** 25.11.2022
12005... 1559 Civile Themeli Fuat Vjerdha ***** 25.11.2022
21001... 1558 Civile Themeli Vojsava Osmanaj ***** 25.11.2022
21245... 375 Kërkesa Civile Fuat Vjerdha ***** 23.11.2022
21245... 374 Kërkesa Civile Astrit Kalaja ***** 22.11.2022
21236... 1554 Civile Themeli Vojsava Osmanaj ***** 22.11.2022
21282... 1555 Civile Themeli Tonin Sterkaj ***** 22.11.2022