Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim për shpallje fituesi për kategurine "sekretare/e gjyqësor/e" 17.05.2024
Thirrje për aplikim Nëpunës për Uljen e Numrit të Çështjeve të Prapambetura 13.05.2024
Njoftim mbi vleresimin me shkrim, per proceduren e pranimit kategorine Sekretar/e gjyqesor 30.04.2024
Kandidatet e kualifikuar, ne perfundim te testimit me shkrim per pozicionin Sekretar/e gjyqesor 29.04.2024
Njoftim mbi testimin me shkrim daten 26.04.2024 ora 09:00 , për pranimet si " Sekretar/e Gjyqesor" 24.04.2024
Njoftim mbi rezultatet paraprak , për proçeduren e pranimit në Kategorine " Sekretar/e Gjyqesor" 19.04.2024
Njoftim mbi rezultatet paraprak , për proçeduren e pranimit në kategorinë " Sekretar/e Gjyqesor" 15.04.2024
Njoftim per shpalljen fitues e sherbimin civil per "Specialiste finance" 12.04.2024
Njoftim mbi rezultatet me shkrim per pranimin e sherbimin civil per "Specialiste finance" 05.04.2024
Njoftim mbi rezultatet verifikimit per pranimin e sherbimin civil per "Specialiste finance" 02.04.2024