Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje vend vakant per sekretar gjyqesor ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05.07.2023
Shpallje vend vakant per Drejtor Buxheti ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05.07.2023
Shpallje konkurrimi-Specialist prokurimi ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05.07.2023
Shpallje vend vakant per Kryesekretar ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05.07.2023
Shpallje konkurrimi-Specialist buxheti ne Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Tirane 05.07.2023
Njoftim mbi rezultatet e procedures levizje paralele 08.03.2023 08.03.2023
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele. 06.03.2023
Shpallje për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive sekretar gjyqësor 16.02.2023
Njoftim per Shpallje Fituesi per pozicionin "sekretare gjyqesor" 05.12.2022
Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele 21.11.2022