Titulli Publikuar më Veprime
Lista me te dhenat e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore ( dt. 03.06.2024) 03.06.2024
Lista me te dhenat e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore (e perditesuar) 24.05.2024
Njoftim per caktimin se prente dite pushimi date 14/03/2024 14.03.2024
Urdhër nr.3 "Per caktimin e ores te shortit te eeshtjeve gjyqesore" 10.01.2024
Lista e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore për vitin 2023 (perditesuar4) 08.11.2023
Lista e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore për vitin 2023 (perditesuar3) 27.10.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore për vitin 2023(perditesuar-2) 19.10.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve për ekzekutimin e vendimeve Gjyqesore për vitin 2023(perditesuar) 16.10.2023
Urdher "Për ndërprejen e përkohshem të shortit të çështjeve gjtqësore 24.07.2023
Urdher - Për caktimin e orës të shortit të çeshtjeve gjyqësore 14.02.2023