Titulli Publikuar më Veprime
Materiali nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023
Materiali nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Fletëpalosje nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023