Titulli Publikuar më Veprime
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore dt 03 /05/ 2024 03.05.2024
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore dt 18 /04/ 2024 18.04.2024
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore dt 03 Prill 2024 03.04.2024
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore dt 27 shkurt 2024 27.02.2024
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore shkurt 2024 08.02.2024
Urdher mbi mbartjen e dosjeve per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor 28.12.2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 2023( e perditesuar) 19.12.2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 2023( e perditesuar) 13.12.2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore ( e perditesuar) 23.11.2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 29.05.2023