Titulli Publikuar më Veprime
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 29.05.2023
Lista e detyrimeve ( Ekzekutim vendim Gjyqesore ) dt. 11 maj 2023 11.05.2023
Shtese ne listen e detyrimeve te gjykates dt.27.04.2023 05.04.2023
Lista e detyrimeve ( Ekzekutim vendim Gjyqesore ) dt janar 28/ mars/2023 28.03.2023
Urdher nr.4 "Per oraret e sherbimeve ndaj publikut" 08.02.2023
Lista e Shortit date 03.02.2023 08.02.2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023
Fletëpalosje nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023
Materiali nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023
Materiali nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13.01.2023