Emri Data e fillimit të punës
Alma Ahmeti 17.01.2022
Alma Ahmeti 06.07.2022
Alma Ahmeti 22.07.2022
Emona Muci 17.01.2022
Lutfije Celami 10.05.2022
Lutfije Celami 19.09.2022
Lutfije Celami 18.10.2022
Ornela Naqellari 01.06.2022
Ornela Naqellari 13.06.2022
Ornela Naqellari 18.10.2022