Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52102... 3975 Penale Themeli Edlira Petri ***** 29.09.2023
53107... 3978 Penale Themeli Dritan Hasani ***** 29.09.2023
53804... 3983 Penale Themeli Edlira Petri ***** 29.09.2023
53814... 3982 Penale Themeli Genti Dokollari ***** 29.09.2023
61010... 1845 Masa Sigurimi Genti Shala ***** 29.09.2023
50527... 3972 Penale Themeli Genti Shala ***** 29.09.2023
53812... 3973 Penale Themeli Fatri Islamaj ***** 29.09.2023
61000... 1842 Masa Sigurimi Elona Mihali ***** 29.09.2023
58328... 3980 Penale Themeli Valdete Hoxha Kry ***** 29.09.2023
61010... 1843 Masa Sigurimi Astrit Kalaja ***** 29.09.2023