Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
59146... 1987 Penale Themeli Fuat Vjerdha ***** 21.05.2024
58344... 1989 Penale Themeli Genti Shala ***** 21.05.2024
61005... 1207 Masa Sigurimi Astrit Kalaja ***** 21.05.2024
61015... 1203 Masa Sigurimi Astrit Kalaja ***** 21.05.2024
56280... 1982 Penale Themeli Genti Dokollari ***** 21.05.2024
50506... 1984 Penale Themeli Diamela Goxha ***** 21.05.2024
53814... 1986 Penale Themeli Dritan Hasani ***** 21.05.2024
50555... 1983 Penale Themeli Edlira Petri ***** 21.05.2024
61007... 1206 Masa Sigurimi Elona Mihali ***** 21.05.2024
61008... 1204 Masa Sigurimi Edlira Petri ***** 21.05.2024