Title Published on Actions
Njoftim mbi rezultatet paraprak , për proçeduren e pranimit në Kategorine " Sekretar/e Gjyqesor" 19/04/2024
Njoftim mbi rezultatet paraprak , për proçeduren e pranimit në kategorinë " Sekretar/e Gjyqesor" 15/04/2024
Njoftim per shpalljen fitues e sherbimin civil per "Specialiste finance" 12/04/2024
Njoftim mbi rezultatet me shkrim per pranimin e sherbimin civil per "Specialiste finance" 05/04/2024
Njoftim mbi rezultatet verifikimit per pranimin e sherbimin civil per "Specialiste finance" 02/04/2024
Njoftim për shpallje fituesi për Lëvizjes paralele” për pozicionet “Sekretar/e Gjyqësor/e”, 02/04/2024
Njoftim mbi konkurimin në fazën e dytë për lëvizje paralele në kategorinë " Sekretar Gjyqesor" 27/03/2024
Njoftim mbi proceduren për lëvizje paralele në kategorinë " Specialist finance" 13/03/2024
Njoftim mbi rezultatet paraprak për lëvizje paralele në kategorinë " Sekretar Gjyqesor" 13/03/2024
Shpallje per levizjen paralele dhe pranim sherbimin civil kategoria"specialist finance" 26/02/2024