Title Published on Actions
Lista e planifikimeve Qershor 2024 - gjyqtare I.Bezati 21/05/2024
Liste Urdher mbrojtje Maj 2024 - gjyqtare V.Vata 21/05/2024
Lista e ceshtjeve te planifikuara Qershor 2024 - Gjyqtare M.Dervishi 21/05/2024
Liste zevendesim mase sigurimi dt.28.05.2024 - gjyqtare M.Dervishi 21/05/2024
Lista e ceshtjeve te planifikuara Qershor 2024 - Gjyqtare B.Ukperaj 20/05/2024
Lista Penale Qershor 2024 - gjyqtar Q.Zaimi 20/05/2024
Lista e masave te sigurimit Maj 2024 - gjyqtar D.Hasani 20/05/2024
Lista e masave te sigurimit 21 Maj 2024 - gjyqtare I.Kacerja 20/05/2024
Ceshtje civile te planifikuara per muajin Qershor 2024 - gjyqtare A.Ahmeti 17/05/2024
Lista penale Maj 2024 - gjyqtare L.Celami 17/05/2024