Title Published on Actions
Liste mase sigurimi - gjyqtare I.Brahimi 25/11/2023
Liste penale dh.keshillimi dhjetor 2023 - gjyqtare I.Brahimi 25/11/2023
Lista nr.2 e çeshtjeve civile Dhjetor 2023 -gjyqtar S.Pina 25/11/2023
Liste zevendesim mase sigurim - gjyqtare V.Vata 25/11/2023
Lista e ceshtjeve dhjetor 2023 - gjyqtar D.Hasani 25/11/2023
Lista e ceshtjeve te planifikuara per muajin dhjetor - gjyqtare A.Duka 25/11/2023
Lista e ceshtjeve penale Dhjetor 2023 Gjyqtar F. Islamaj 24/11/2023
Liste Penale shtese Dhjetor shtese 2023 - gjyqtar G.Shala 23/11/2023
Lista e Ceshtjeve Penale Dh.Keshillimi Dhjetor 2023 - gjyqtar Q.Zaimi 23/11/2023
Lista e muajit dhjetor - G.Dokollari 23/11/2023