Title Published on Actions
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore ( e perditesuar) 23/11/2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 29/05/2023
Lista e detyrimeve ( Ekzekutim vendim Gjyqesore ) dt. 11 maj 2023 11/05/2023
Shtese ne listen e detyrimeve te gjykates dt.27.04.2023 05/04/2023
Lista e detyrimeve ( Ekzekutim vendim Gjyqesore ) dt janar 28/ mars/2023 28/03/2023
Urdher nr.4 "Per oraret e sherbimeve ndaj publikut" 08/02/2023
Lista e Shortit date 03.02.2023 08/02/2023
Fletëpalosje nr.1 për Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm 13/01/2023
Fletëpalosje nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13/01/2023
Materiali nr.2 për Zyrat e Shërbimit 13/01/2023