Title Published on Actions
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore dt 18 /04/ 2024 18/04/2024
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore dt 03 Prill 2024 03/04/2024
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore dt 27 shkurt 2024 27/02/2024
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore shkurt 2024 08/02/2024
Urdher mbi mbartjen e dosjeve per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor 28/12/2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 2023( e perditesuar) 19/12/2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 2023( e perditesuar) 13/12/2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore ( e perditesuar) 23/11/2023
Lista e te dhenave te kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore 29/05/2023
Lista e detyrimeve ( Ekzekutim vendim Gjyqesore ) dt. 11 maj 2023 11/05/2023