Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje per vend te lire pune Sekretare Gjyqesore Gjykata Kurbin 15.09.2022
Shpallje per vend te lire pune Sekretare Gjyqesore Gjykata e Posacme e Shkalles se Pare 15.09.2022
Levizje paralele ne pozicionin e sekretares gjyqesore Gjykata Administrative e Shk.Pare Tirane 15.09.2022
Levizje paralele ne pozicionin e sekretares gjyqesore Gjykata Administrative e Shk.Pare Shkoder 15.09.2022
Levizje paralele ne pozicionin e kryesekretare Gjykata Administrative e Shk.Pare Shkoder 15.09.2022
Njoftim levije paralele per pozicionin kryesekretare Gjykata e Rrethit Shkoder 11.05.2022
Shpallje-ARKIVIST-Levizje paralele Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres 11.05.2022
Shpallje per levizje paralele Kryetar i Deges se Buxetit Gjykata e Apelit Durres 14.04.2022
SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL SPECIALIST IT GJYKATA E RRETHIT DURRËS 14.04.2022
Shpallje lëvizje paralele Specialist i marrëdhënieve me publikun dhe median Gjykata e Rrethit Korce 13.04.2022