Titulli Publikuar më Veprime
Rregullorja e Gjykatas së Apelit Korçë