Titulli Publikuar më Veprime
Tabela Statistikore dhuna ne familje dhe urdherat e mbrojtjes vjetore 2022 Gjykata e Apelit Korçë 06.03.2023
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 04.10.2022, 05.10.2022 dhe 06.10.2022 21.09.2022
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 11.10.2022 dhe 12.10.2022 21.09.2022
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 20.07.2022 dhe 21.07.2022 06.07.2022
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 08.06.2022 dhe 09.06.2022 18.05.2022
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 14.06.2022 18.05.2022
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 15.06.2022 dhe 16.06.2022 18.05.2022
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 21.06.2022 18.05.2022
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 22.06.2022 18.05.2022
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 23.06.2022 18.05.2022