RREGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION VITI 2016  
           
           
              
Nr Date rregjistrimi       Objekti                                              kthim pergjigje/date              Statusi                       Tarifa

1.  13.01.2016                   Kerkese per Informacion         13.01.2016                                  Perfunduar              Nuk ka

2.  09.02.2016                   Kerkese per Informacion         09.02.2016                                  Perfunduar              Nuk ka

3.  30.03.2016                   Kerkese per Informacion         30.03.2016                                  Perfunduar              Nuk ka

4.  01.09.2016                   Kerkese per Informacion         01.09.2016                                  Perfunduar              Nuk ka

5.  28.10.2016                   Kerkese per Informacion         03.11.2016                                  Perfunduar              Nuk ka


 
RREGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION VITI 2018  
           
           
           
Nr Date rregjistrimi       Objekti                                              kthim pergjigje/date              Statusi                       Tarifa


1. 09.01.2018                    Kerkese per Informacion        19.01.2018                                   Perfunduar              Nuk ka

2. 08.03.2018                    Kerkese per Informacion        23.03.2018                                   Perfunduar              Nuk ka

3. 01.11.2018                    Kerkese per Informacion        02.11.2018                                   Perfunduar              Nuk ka

 


RREGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION VITI 2020


Nr Date rregjistrimi       Objekti                                                                                              kthim pergjigje/date               Statusi                     Tarifa


 1. 20.01.2020                    Kerkese per Informacion, pyetesor nga D.D              29.01.2020                                    Perfunduar            Nuk ka

 2. 27.01.2020                    Kerkese mbi numrin e çeshtjeve te gjykuara             03.02.2020                                    Perfunduar            Nuk ka
                                                    “Qendra Shqiptare MediaLook”

 3. 27.01.2020                    Kerkese per Informacion dhe venie ne                         10.02.2020                                    Perfunduar            Nuk ka
                                                     dispozicion dokumentacioni “BIRN Albania” 

 

4. 10.02.2020                    Kerkese per te dhena statistikore lidhur me               19.02.2020                                    Perfunduar           Nuk ka
                                                    çeshtjet e dhunes ne familje Media “Faktoje.al” 

 

5. 19.02.2020                    Kerkese per Informacion “Syri TV”                                    03.03.2020                                   Perfunduar           Nuk ka

 

 6. 04.03.2020                    Kerkese per kopje vendimi                                                    05.03.2020                                   Perfunduar           Nuk ka
                                                     “Shqiptarrja.com-Report tv” 

 

7. 03.04.2020                    Kerkese per Informacion “BIRN Albania”                       09.04.2020                                   Perfunduar          Nuk ka

 

 8. 30.05.2020                    Kerkese per Informacion “Syri TV”                                    01.06.2020                                   Perfunduar          Nuk ka

 

 9. 17.06.2020                    Kerkese per per kopje vendimi                                            19.06.2020                                   Perfunduar          Nuk ka
                                                      “Shqiptarrja.com-Report tv” 

 

10. 20.07.2020                   Kerkese per kopje proçesverbali seance                        20.07.2020                                  Perfunduar          Nuk ka
                                                      “Shqiptarrja.com-Report tv” 

 

11. 22.07.2020                   Kerkese per Informacion                                                         23.07.2020                                   Perfunduar         Nuk ka
                                                       “Shqiptarrja.com-Report tv” 

 

12. 21.08.2020                   Kerkese  per kopje vendimi                                                    26.08.2020                                   Perfunduar         Nuk ka
                                                      “Shqiptarrja.com-Report tv” 

 

13. 27.08.2020                   Kerkese per Informacion “BIRN Albania”                       01.09.2020                                  Perfunduar         Nuk ka

 

14. 10.09.2020                   Kerkese per per kopje vendimi “Abc News”                   11.09.2020                                  Perfunduar        Nuk ka

 

15. 10.09.2020                   Kerkese per per kopje vendimi                                              16.09.2020                                  Perfunduar        Nuk ka
                                                       “Shqiptarrja.com-Report tv” 

 

16. 06.12.2020                   Kerkese per Informacion dhe venie ne                             16.12.2020                                   Perfunduar       Nuk ka                 
                                                        dispozicion dokumentacioni nga V.K


Shenim:
Në këtë regjistër regjistrohen të gjithë kërkesat në kuadër të ligjit “Për të drejtën e informimit”