Koordinatori për të drejtën e informimit i Gjykatës së Apelit Korçë:


Emis Grabocka

 

        Email: Emis.Grabocka@gjykata.gov.al

   Adresa: Bulevardi "Fan S. NOLI" Korçë